Aktuality 2011

www.KMA.zcu.cz  


04.02.   Ve dnech 11. - 15. června 2013 pořádá Warsaw Center of Mathematics and Computer Science (Univeristy of Warsaw) společně s naší katedrou matematiky konferenci Nonlinearities 2013. Konference je zaměřena na problémy funkcionální analýzy, pravděpodobnosti, parciálních diferenciálních rovnic a variační problémy.

Aktuality 2011

27.05.   Ve dnech 25.-27.5.2011 se na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem konalo závěrečné kolo SVOČ v matematice 2011. V kategorii S3+S4 - Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika se na prvním místě umístila Šárka Kotalíková, naše studentka navazujícího magisterského oboru Matematika. Blahopřejeme. Diplomovou práci Odhady parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích, jejíž výsledky na soutěži SVOČ studentka prezentovala, odborně vedl