Kontakt

www.KMA.zcu.cz  

Oddělení matematické analýzy katedry matematiky

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

http://analyza.kma.zcu.cz
++420 377 632 632
gabriela@kma.zcu.cz