Studium

www.KMA.zcu.cz  


BIMA biomatematika
DIM1 didaktika matematiky 1
DIM2 didaktika matematiky 2
DISM seminář didaktiky matematiky
DRB1 diferenciální rovnice v biologii 1
DRB2 diferenciální rovnice v biologii 2
DRTS diferenční rovnice a časové škály
FA funkcionální analýza
HIM historie matematiky
MAM1 manažerská matematika 1
MAM1-A manažerská matematika 1
MAM2 manažerská matematika 2
MAM2-A manažerská matematika 2
MA1 matematická analýza 1
MA1-A matematická analýza 1
MA2 matematická analýza 2
MA2-A matematická analýza 2
MA3 matematická analýza 3
MA3-A matematická analýza 3
MA4 matematická analýza 4
MA5 matematická analýza 5
MCMC metody MCMC
MDO metody dynamické optimalizace
ME4 matematika 4
MMM moderní matematické metody
MMM2 metody matematického modelování 2
MS1 matematika 1
MS2 matematika 2
M1 matematika 1
M1E matematika 1
M2 matematika 2
M2E matematika 2
M3 matematika 3
M3E matematika 3
ODR obyčejné diferenciální rovnice
PDR parciální diferenciální rovnice
PDR-A parciální diferenciální rovnice
SDP seminář - diferenciální počet
SDR seminář diferenciálních rovnic
SIP seminář - integrální počet
SKA seminář - komplexní analýza
SMA1 seminář matematické analýzy 1
SME4 seminář k předmětu matematka 4
SM1E seminář k předmětu matematka 1
SM2E seminář k předmětu matematka 2
SM3E seminář k předmětu matematka 3
SP stochastické procesy
SP-A stochastické procesy
SZM1 seminář k předmětu základy matematky 1
SZM2 seminář k předmětu základy matematky 2
TH teorie her
TVN teorie variačních nerovnic
UFA úvod do funkcionální analýzy
USA úvod do stochastické analýzy
USA-A úvod do stochastické analýzy
VMNA variační metody nelineární analýzy
ZME1 základy matematiky 1
ZME2 základy matematiky 2
ZME3 integrální počet a řady
ZM1 základy matematiky 1
ZM2 základy matematiky 2
ZNP základy náhodných procesů